تبادلۂ خیال صارف:Rezvani

wikishia سے

سلام برای مقالاتی که در فارسی رده مقاله‌های با درجه اهمیت الف زده شده در اردو رده «حائز اہمیت درجہ اول مقالات» زده شود.--Shamsoddin (تبادلۂ خیال) 11:34, 19 نومبر 2019 (UTC)


Rezvani سلام. مدخل دعای ۵۲ صحیفه فارسی در اردو به دعای ۲۲ لینک خورده است. و دعای ۵۲ اصلا لینک ندارد.--Hakimi 09:03، 9 جنوری 2022ء (UTC) Hakimi حل شد. تشکر--Rezvani (تبادلۂ خیال) 06:04، 10 جنوری 2022ء (UTC)

خیبر

مدخل خیبر لینک بین زبانی ندارد.--Shamsoddin (تبادلۂ خیال) 07:51، 20 فروری 2021ء (UTC)