تبادلۂ خیال صارف:S.j.mousavi

wikishia سے

اصلاح لینک مداخل انتقالی

با سلام

عنوان مداخلی که در یکی از زبان‌ها به صفحه دیگری منتقل می‌شوند باید لینک آنها در تمامی زبان‌ها اصلاح شود. برای نمونه مدخل خوله دختر منظور زید بن حارث شیبانی را در فارسی و اردو اصلاح کردم.--Shamsoddin (talk) 08:28, 25 اکتوبر 2016 (UTC)

سلام خدمت شما عرض شود کہ ترجمہ دقیق "اسلامی تقویم" در اردو به فارسی "تقویم اسلامی" می شود۔