تبادلۂ خیال:صفحۂ اول

ویکی شیعہ سے
یہاں جائیں: رہنمائی، تلاش کریں

@Shamsoddin:

سلام صفحه اول اردو امروز تاریخ اول رمضان را نشان می دهد لطفا اصلاح فرمائید من نتوانستم Waziri (تبادلۂ خیال)

@Shamsoddin:

با عرض سلام و قبولی طاعات

ظاھرا تنظیمات صفحہ اول بہ ھم خوردہ لطفا تنظیمش کنید ۔۔۔ --E.musavi (تبادلۂ خیال) 13:51, 11 مئی 2019 (UTC)

@Shamsoddin:

سلام تمامی تصاویر در ویکی اردو مشکل پیدا کرده

@Shamsoddin:

سلام: در صفحه اول اردو امروز چه روزی است را نشان نمی دهد لطفا اگر میشه این را هم اضافه کنید.Waziri (تبادلۂ خیال)