تبادلۂ خیال:نماز جعفر طیار

ویکی شیعہ سے
یہاں جائیں: رہنمائی، تلاش کریں

@Waziri: در این مدخل دو تیتر فضلیت داریم، ضمن آنکه در فارسی بخش اولش تغییر قابل توجهی کرده است.--Shamsoddin (تبادلۂ خیال) 11:48, 2 جولائی 2019 (UTC)