تبادلۂ خیال:عبداللہ بن ابی حصین ازدی بجلی

ویکی شیعہ سے
یہاں جائیں: رہنمائی، تلاش کریں

@Hakimi:

برای این صفحه و صفحه عبداللہ بن ابی حصین ازدی از الگو:اشتباه نشود استفاده کنید تا خلط نشوند.--Shamsoddin (تبادلۂ خیال) 09:31, 26 اگست 2019 (UTC) @Shamsoddin:

ان شاء اللہ اصلاح خواہد شد--Hakimi (تبادلۂ خیال) 10:14, 26 اگست 2019 (UTC)