تبادلۂ خیال:حمیدہ زوجہ امام صادقؑ

ویکی شیعہ سے
یہاں جائیں: رہنمائی، تلاش کریں

@Waziri:

با سلام برای حمیده از جبعه اطلاعات صحابه استفاده شده در حالی که ایشون صحابه نیست در ضمن عنوان مدخل هم بهتر نیست تغییر کند؟--Shamsoddin (تبادلۂ خیال) 11:12, 7 فروری 2019 (UTC)